Ενδεικτικά έργα

2023

Εκπαίδευση 1

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μέσα στον Απρίλιο του 2023 η διαδραστική παρουσίαση των τεχνικών ορθής συγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου (ηλεκτροσυγκόλληση και μετωπική συγκόλληση), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην #ΕΥΔΑΠ.

Η παρουσίαση απευθύνονταν σε τεχνίτες της υπηρεσίας που εκτελούν συγκολλήσεις, σε εργοδηγούς και μηχανικούς που επιβλέπουν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, σε Προϊσταμένους αντίστοιχων Τμημάτων ή/και Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ και σε επιβλέποντες μηχανικούς και προϊσταμένους Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκτελέσουν τα διάφορα στάδια των εργασιών αυτών, σημειώνοντας ακούσια λάθη που μπορεί να γίνουν στο πεδίο και να έχουν ως επακόλουθο τεχνική αστοχία.

Ευχαριστούμε τη #GF Piping Systems που είναι πάντα κοντά σε όλες τις δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των ανθρώπινου δυναμικού των συνεργατών της #ΑΛΚΗ_ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χατζηανέστη 17,

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

18233, Αττική

(+30) 2104256856

info@alkikomvos.gr